2007-02-08

reklame...

Gelezen op de standaard.be vandaag...

"In 2006 kreeg de Belgische televisiekijker 2.500 uren reclame op tv voorgeschoteld...De Vlaming krijgt gemiddeld 6.250 spotjes voorgeschoteld..."

Ben ik weer gelukkig dat ik geen TV heb !

Paul

No comments: