2008-03-28

oplichters, bedriegers, leugenaars

Zonet telefoon gekregen van Els De Vos van "Inter Politie en veiligheid". Volgens haar had ik afgesproken om voor mijn bvba een advertentie te plaatsen in hun blad. Bullshit uiteraard, ik maak nooit reklame voor mijn bvba.

Toch bleef ze volhouden dat ik een advertentie beloofd had. Je reinste oplichting! Zijn die mensen niet verlegen dat ze hunne kost verdienen via oplichting, bedriegerij en leugens ?


PS Ik heb geen idee of het iets met deze Inter Politie en Veiligheid te maken heeft...misschien misbruiken de oplichters gewoon hun naam.

1 comment:

Webmaster IPV said...

Beste,

Toevalling kwamen wij op je Blog. Wij van IPV zullen deze zaak onderzoeken en zijn in geval dat men onze naam misbruikt zeker niet opgezet met dergelijke praktijken. Wij beiden hierbij onze verontschuldigingen aan voor het ongemak dat je mocht ervaren, maar wensen er wel de nadruk op te leggen dat er voor onze vereniging bepaalde personen toestemming hebben om reclame op te halen bij firma's.