2006-06-12

Laika :(((

Laika
Hier links zie je een van de laatste fotos van Laika...ja helaas, ze is doodgereden. Om een lang verhaal kort te maken, ze heeft zich een 29 mei omstreeks 02u een weg gebaand naar de vrijheid en is even later door een auto aangereden en onmiddellijk gestorven. De foto is van 20 mei, toen was ze een jaar bij mij.
Amai Laika, ik mis je :-(((((((((((((((((

No comments: