2008-09-22

me meme

co-planet.grepper Martijn just did it, why not ?

1. Take a picture of yourself right now.
2. Don’t change your clothes, don’t fix your hair…just take a picture.
3. Post that picture with NO editing.
4. Post these instructions with your picture.

2008-09-21

autoloze zondag

Vandaag autoloze zondag in 't stad. Zalig! Veel voetgangers, veel fietsers, veel ambiance en broquante, ik heb met plezier overal in het midden van de weg gefietst!

Ze zouden dat elke zondag moeten doen. Of gewoon elke dag alle auto's in de binnenstad (tussen den Boulevard en 't Scheld) verbieden (behalve voor de inwoners, aan max 30km/u uiteraard).

Shenzhou 7

In a couple of days China will launch its third manned space mission. The Shenzhou 7 spacecraft will carry three astronauts, one of them will make China's first spacewalk.

Part of the Shenzhou spacecraft (the 8m3 orbital module) will stay in orbit around planet Earth. The Chinese have plans to send two unmanned spacecrafts (Shenzhou 8 and Shenzhou 9) up there to dock with the Shenzhou 7 orbital module. This would give them a basic space station. They don't give an exact date, but if all goes well i think that within a year (or two) we will see three Chinese astronauts docking the Shenzhou 10 to their space station.

When talking about this, people always react "Why don't they join the International efforts of the ISS?" The answer is simple, the USA does not allow China to be part of the 'International Space Station'.

Anyway, my advice is to watch them! The Chinese have realistic and exciting plans. They already have a spacecraft orbiting the moon, and the Shenzhou spacecraft are designed for trips to the moon. All they need now is a bigger rocket.

You can find some pictures of Shenzhou 7 being transported to the launch site here at xinhua.

2008-09-20

Linux Training : About NAT

I created a humble little chapter that serves as an introduction to iptables today. Also corrected minor errors in the router chapter. Both chapters are available online (12 page pdf) for your review.

The goal is to provide students (that have knowledge about sniffing, tcp, ip, arp, icmp,...) a practical introduction to setting up a router, packet filter, nat, snat and dnat on Linux with iptables.


10. Routers
10.1. terminology
10.1.1. router or firewall
10.1.2. packet forwarding
10.1.3. packet filtering
10.1.4. NAT (network address translation)
10.1.5. PAT (port address translation)
10.1.6. SNAT (source network address translation)
10.1.7. masquerading
10.1.8. port forwarding
10.2. packet forwarding
10.2.1. about packet forwarding
10.2.2. /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
10.2.3. /etc/sysctl.conf
10.2.4. Practice: packet forwarding
10.2.5. Solution: packet forwarding
11. Iptables
11.1. about iptables
11.2. packet filtering
11.2.1. about packet filtering
11.2.2. filter table
11.2.3. Changing default policy rules
11.2.4. Allowing ssh over eth0
11.2.5. Allowing access from a subnet
11.2.6. iptables save
11.2.7. scripting example
11.2.8. Allowing ICMP(ping)
11.2.9. Practice: packet filtering
11.3. network address translation
11.3.1. about NAT
11.3.2. SNAT (Source NAT)
11.3.3. SNAT example setup
11.3.4. IP masquerading
11.3.5. DNAT (Destination NAT)

Linux Training : About routers

I made a draft chapter about router terminology and setting up Linux for packet forwarding.

Please review it (five pages pdf). The students already have an understanding of tcp/ip, arp. mac, addressing and ports, ...
The next chapter is about iptables (port forwarding, nat, ...)

Thanks again for all the corrections on Linux Fundamentals, i will update it soon.

bash history question

Typing !string executes the last command that starts with 'string'. But how do you do that when there is a space in your command line ?

paul@laika:~$ history | grep dsl | tail -5
4841 ssh dsl@172.16.122.129
4847 ssh dsl@172.16.122.129
4923 ssh dsl@172.16.122.129
4950 ssh dsl@172.16.122.129
4999 history | grep dsl | tail -5
paul@laika:~$ !'ssh dsl'
bash: !'ssh: event not found
paul@laika:~$ !"ssh dsl"
bash: !"ssh: event not found
paul@laika:~$ !ssh\ dsl
bash: !ssh\: event not found
paul@laika:~$ "!ssh dsl"
"ssh 192.168.1.38 dsl"
bash: ssh 192.168.1.38 dsl: command not found
paul@laika:~$

I want to recall the last ssh connection, based on the username i used...

EDIT: the answer is !?ssh dsl?

2008-09-17

Belgian Prime Minister on linkedin ;-)

The linkedin website is becoming more and more popular in Belgium. Even our Prime Minister Yves Leterme is using it ;-)

2008-09-12

OpenLDAP trainer

I'm looking for someone that can teach OpenLDAP (one day) to students (working system administrators) that just had a two day introduction to Samba. Somewhere in November/December this year, with book LDAP System Administration by O'Reilly.
Mail me (paul.cobbaut at gmail).

2008-09-11

Has the Large Hadron Collider destroyed the world yet?

Has the Large Hadron Collider destroyed the world yet? imho not yet ;-)

The html source of the page states: "if the lhc actually destroys the earth & this page isn't yet updated please email mike___frantic.org to receive a full refund"

If you have not already, enjoy the LHC pictures...

EDIT: Dieter points out they have a really cool webcam inside the LHC!!

2008-09-01

zo zo zo zinloos

Ik heb energie om zinvolle dingen te doen:
- mijn nichtjes en moeder helpen in deze moeilijke situatie
- een goeie vriend helpen die in zware problemen zit
- mijn werk voorbereiden zodat mensen van de nmbs, belgacom, fujitsu en anderen een deftige opleiding krijgen de komende maanden
- mijn cursus verbeteren (zodat iedereen over beter gratis informatie beschikt)
- billy deftig reviewen
- briefje schrijven naar mijn foster plan kindje
- en nog wat andere dingen...

Het leven kan zo mooi zijn als je anderen kan helpen, als je je kan inzetten en kan zien dat anderen er gelukkig van worden. Vooral het besef dat iemand gelukkig maken ook inhoudt dat die persoon op zijn beurt anderen weer gelukkiger kan maken.

Helaas zijn er ook mensen die zich liever bezighouden met compleet zinloze dingen die verhinderen dat iemand nuttig werk verricht :(

Vorig jaar november werd ik gedagvaard voor een onbetaalde factuur. De dagvaarding was verstuurd op 30 november, de factuur had ik reeds betaald 30 dagen voordien op 1 november. Toch gingen de betrokkenen door met de dagvaarding. Waarom is mij een raadsel. Het gevolg was wel dat ik moest zorgen dat ik de nodige bewijzen van betaling had en dat ik een advokaat moest betalen. Je verliest tijd met papierwerk en telefoons. Je verliest energie omdat je je zorgen maakt. Je verliest geld omdat je een advokaat moet betalen. Dit noem ik zinloos tijdverlies, zinloos energieverlies en zinloos geldverlies, en gaat ten koste van anderen gelukkig maken, ten koste van doorwerken en ten koste van steun aan goede doelen.

Vandaag is het weer van dat. Vorige week ontving ik een document, met daarin een typfoutje (zo'n 13.000 euro in mijn nadeel). De tegenpartij weet dat dit een typfoutje is. Ik moet voor 15 september reageren om het recht te zetten. Tot daartoe alles ok! Alleen is de tegenpartij daar weer met een extra dagvaarding. Ze doen alsof het typfoutje er geen is (en ze doen alsof 15 september al voorbij is). Ondergetekende kan dus weer zinloos de betalingsbewijzen van drie jaar geleden gaan kopieren, een dossierke maken, een advokaat betalen, een klant in de steek laten, vrienden minder steunen, goede doelen links laten liggen en zich zorgen maken. Het is me wederom een raadsel waarom ze dit doen, ze weten dat die 13.000 euro al drie jaar op hun rekening staat...toch jagen ze mij (en zichzelf) op kosten ?!

Dit is zo zo zo zinloos :(

zucht