2009-12-31

online afvalkalenders

Bij deze is ook de afvalkalender van Antwerpen Stad beschikbaar op www.afvalkalenders.be. Met dank aan Litrik voor het initiatief.

2009-12-20

De openbare omroep knoeit!

De vrt, de openbare omroep knoeit met videobeelden. En de vrt, die mag niet knoeien!

Annik (zonder c) stuurde mij een filmke over Annick (met c). U kan het bekijken op deredactie.be (47 seconden) of de iets langere versie op youtube (80 seconden).

In het filmke wordt getoond hoe Annick De Ridder het woord wil nemen, hoe ze verveeld met haar hoofd zit te schudden, en vervolgens het woord wordt afgenomen door Mijnheer Peumans die brutaal de micro uitschakelt. Ik wil niet discuteren over het feit of die micro afzetten gerechtvaardigd was of niet. Ik heb wel een probleem met de vrt die hier de volgorde van de feiten verdraaid.

Mevrouw De Ridder was pas verontwaardigd met haar hoofd aan het schudden *nadat* de micro brutaal was afgezet. Maar dat blijkt niet uit de chronologie die de vrt laat uitschijnen. Ze hebben latere beelden (seconden 43 tot 47 in de youtube link) bewust *voor* het wegslaan van de micro geplakt, maar hebben terwijl wel de audio laten doorlopen zodat het een natuurlijke voortgang lijkt.

Wat bezielt onze openbare omroep eigenlijk om te knoeien met de volgorde waarin de feiten zich voordoen ? Je zou kunnen argumenteren dat het hier om een detail gaat, op voorwaarde dat dit een eenmalig 'ongelukje' was. Helaas voor de vrt ben ik een dertiger die zich herinnert hoe ze ooit hetzelfde uithaalden met Mijnheer Happart in Voeren. Toen was het overduidelijk omdat de rtbf dezelfde beelden wel in de goeie volgorde had getoond.

Ik vind dat straf. Het doet me denken aan 1984 van George Orwell waar Big Brother ook nieuwsfeiten 'aanpast'. Zijn er zo nog voorbeelden ? (Ik leef zelf al lang zonder TV, en prullen zoals dit zullen mij niet snel naar deredactie.be lokken.)

2009-12-15

mensen onder elkaar

Als je samenkomt om te besturen, dan wil je iets bereiken. Er zijn agendapunten die moeten besproken worden, en er zijn de mensen waarmee je samen zit. Je moet dossiers kennen, en je moet luisteren naar elkaar. In dat laatste was ik vanavond, als toeschouwer gelukkig, zwaar teleurgesteld.

Ok ok, het is de gewoonte om elkaar te negeren hier. De deelnemers kennen elkaars standpunten, ze zitten immers al jaren samen op deze maandelijkse meetings. Iedereen hoort in een vakje, elk vakje is duidelijk omlijnt. Elk vakje heeft een leider.

Maar ja, dat maakt niet uit. Iedereen is een individu en wil als mens gerespecteerd worden. Ik kan me niet voorstellen dat het niet een beetje knaagt als er niet geluisterd wordt. De micro gaat aan voor jou, en de man naast je begint zijn krant te lezen, de dame rechtover typt naarstig op de smartphone, iemand loopt al gsm-end buiten, en je buren lachen toch wel erg luidruchtig.

Het kabaal was al ver boven mijn grens van tolerantie toen mijnheer De Blust na meer dan twee uur van rumoerige monologen dan toch eens vroeg om aandacht. Het ging over ons klimaat. Niet dat het veel hielp, maar hij had wel degelijk een punt.

De max, was mevrouw Pooters die om half twaalf nog een reeks vragen afvuurde voor de schepen. Een hele reeks, op zo'n laat uur. De schepen had een even uitgebreid antwoord, maar mevrouw Pooters schonk hem geen aandacht, niet de minste. Het werd mijnheer de schepen te veel, en hij begon te roepen, te schreeuwen. De reactie van mevrouw Pooters haar partij was even luidruchtig.

Er werd ook gepraat over het nieuwe stadion, de inschrijving van kinderen in scholen, subsidies en maatregelen allerhande. Ach, altijd wel leuk zo'n avondje Antwerpse gemeenteraad.

2009-11-14

Soul of the Fire

Wow now this is a good book! Soul of the fire, fifth book in the Sword of Truth series, and definitely the best of the first five (reading number six Faith of the Fallen now).

teaching Linux System Administration

Yes it has been a long time since the last blogpost. Yes linux-training.be needs a lot of updates. But it has been a busy couple of months ;-)

Here's a picture of three happy students who were very eager to learn about system administration (and fundamentals). They kept me teaching from nine till six!

2009-09-27

dakisolatie

Is uw dak goed geisoleerd ? Controleer het hier:
http://zoominopuwdak.antwerpen.be/

(thermographic image of rooftops in Antwerp)

2009-09-22

strange (Open)Solaris PATH behavior

The PATH variable usually does not contain the . directory, which means files in the . directory cannot be executed without ./ afaik
$ cat w.cmd
who
$ PATH=/usr/bin
$ w.cmd
-bash: w.cmd: command not found

But then this happened on Solaris 10:
$ PATH=/usr/bin:
$ w.cmd
paul pts/2 Sep 22 20:20 (192.168.1.34)
$

Note the colon at the end of the PATH variable. I tested this in Solaris 10 and OpenSolaris, both in Korn and bash. Why does it allow execution from within the current directory ?
(This feature/bug does not work in Linux btw)

2009-09-11

Large Hadron Collider: take 2

Last year I was excited about the LHC, but it had an itch. It's supposed to be fixed now! Let the black holes come ;-)

(old but good pictures here)

2009-09-10

htc hero: My Tracks, cycling in Antwerp

I haven't blogged yet about my new phone running Android. I tried the My Tracks application again today, and it works flawlessly. Only the start is a bit slow, so you miss the first 100 meters of your trip. But that's normal for GPS applications I guess.

This My Tracks application can track via GPS where you go with the phone. I used it to create this Google map with my bicycle ride through Antwerp today.


View Cycling thru Antwerp in a larger map

I regularly tour the city like this. It brings back personal memories, and it proves to me again and again that Antwerp really is alive. (Check out Park Noord under the Noorderlaan for some cool live graffiti making!!)

Back to the phone... I like it! Integration with gmail and facebook works fine, battery lasts at least two days (even with lots of camera/filming and about two hours of gps usage). So I'll finish by mentioning the connectbot ssh application and the funny but useful flashlight app.

2009-09-07

Logika

(Simpele kopie van boskabout)


Alle mensen werden ooit geboren.
Ik ben een mens.
Ik werd ooit geboren.

Volgens dezelfde logica kan je zeggen:


Alle mensen met gezond verstand stemmen “nee”.
Ik heb gezond verstand.
Ik stem “nee”.

Maar je kan het ook perfect omkeren:


Alle mensen met gezond verstand stemmen “ja”.
Ik heb gezond verstand.
Ik stem “ja”.

We kunnen het ook technisch maken:


Alle rijdende auto’s stoten uitlaatgassen uit.
Sommige auto’s rijden op een brug.
Auto’s die op een brug rijden, stoten uitlaatgassen uit.

Maar er geldt ook:


Alle rijdende auto’s stoten uitlaatgassen uit.
Sommige auto’s rijden in een tunnel.
Auto’s die in een tunnel rijden stoten ook uitlaatgassen uit.

Je kan je dan de vraag stellen: waar gaan die gassen naartoe?

Some say: in het geval van de Lange Wapper waaien die gassen (en ook wel fijn stof) over Merksem en Deurne en blijven die daar hangen tot iedereen ze opgeademd heeft.

Hilarisch gewoon! Merci boskabout.

2009-08-11

resizing images for lazy people

One of my friends spent *five hours* yesterday resizing many pictures to 1280x1024. I told him to spend five *seconds* next time, running this script:

for i in *.JPG
do
convert -resize 1280x1024 $i 1280_$i
done

Five hours ? In five hours, anyone can learn to write little scripts.

Computers exist to automate things. Computers should do the repetitive work, not humans. Lazy humans take the time to learn how stuff works, so they can have fun while the computer does the work for them. I am a lazy human!

2009-08-04

Linux Software RAID and LVM

Wouter configured my nas with two raid1 setups and two lvm partitions like this:

md0 = sdb1 + sdd1
md1 = sda1 + sdc1

/ mounted on wolf/root on md1
swap mounted on wolf/swap on md0

What I wanted was raid5 with four disks, but without rebooting (and possibly bricking) the intel SS4000. Like this:

md0 = sda1 + sdb1 + sdc1 + sdd1
/ mounted on wolf/root on md0

Step 1: remove the swap partition:

swapoff /dev/wolf/swap
vi /etc/fstab
lvremove wolf/swap

Step 2: remove md0 from lvm and stop the raid1

vgreduce wolf /dev/md0
pvremove /dev/md0
mdadm --stop /dev/md0

Step 3: remove one disk from the remaining raid1

mdadm /dev/md1 --fail /dev/sdb1
mdadm /dev/md1 --remove /dev/sdb1

Step 4: build a degraded raid5 with four disks

mdadm --create /dev/md0 --level=5 --raid-devices=4 /dev/sda1 /dev/sdb1 /dev/sdc1 missing


Step 5: add the raid5 to lvm and move the root partition to it

pvcreate /dev/md0
vgextend wolf /dev/md0
pvmove -v /dev/md1 /dev/md0

Step 6: remove and stop md1

vgreduce wolf /dev/md1
pvremove /dev/md1
mdadm --stop /dev/md1

Step 7: complete the raid5 and update initrd

mdadm /dev/md0 --add /dev/sdd1
update-initramfs -k $(uname -r) -u

Debian on Intel SS4000

My little nas is much happier now running Debian Linux. Many thanks to Wouter for setting it up and making sure there is official Debian support for it.

Some screenshots:
wolf:~# grep Proc /proc/cpuinfo
Processor : XScale-80219 rev 0 (v5l)


wolf:~# uname -rm
2.6.30-1-iop32x armv5tel


wolf:~# fdisk -l /dev/md0

Disk /dev/md0: 2250.5 GB, 2250460889088 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 549428928 cylinders
Units = cylinders of 8 * 512 = 4096 bytes
Disk identifier: 0x00000000

wolf:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1] [raid6] [raid5] [raid4]
md0 : active raid5 sdd1[3] sdc1[2] sdb1[1] sda1[0]
2197715712 blocks level 5, 64k chunk, algorithm 2 [4/4] [UUUU]

2009-07-20

good book

Just finished reading Wizard's First Rule from Terry Goodkind. Good book, almost 800 pages about wizards, a magic sword, a dragon, beautiful women and other wonderful things. And about pain and torture (this was less fun to read).
This is the first book in a series of eleven books, called The Sword of Truth.

2009-06-24

one step closer to freedom

I don't have any cracked or illegal software. Most of the software I use is Free.

Until today, I frequently used vmware server. Now I switched to Virtualbox! Yeah!My first attempt was a virtual Red Hat Enterprise Server. Virtualbox can use the .vmdk files from vmware, but that didn't work with this 20G virtual disk (split in 2GB parts). Putting the files together with
vmware-vdiskmanager -r RHEL52.vmdk -t 0 flat.vmdk
solved that problem. RHEL53 is running excellent now!

Second test was installing a Fresh Ubuntu 9.04. This was really easy! I like this virtualbox wizard, it asks all the right questions.

2009-06-23

avondje gemeenteraadscomissies

'k had al lang zin om het stadhuis eens van binnen te zien. Ondergetekende rinkelde dus deze avond omstreeks 18u15 aan de deurbel om een gemeenteraadscomissie te volgen. "Ha maar mijnheer, die vinden vandaag uitzonderlijk in het Felix pakhuis plaats." (jaja, 't wordt tijd dat ik websites leer lezen ;-)

Twintig minuten later, op de zesde verdieping, begon licht rumoerig (en te laat) de commissie sociale zaken. Toch wel boeiend om vraag en antwoord te volgen. De beleefdheid naar de voorzitter toe viel wel op.

Per toeval dan met Filip De Winter en collega's de lift in naar beneden met het volgende gesprek (ge gaat het niet geloven mannekes):

politika: "Seg ik kan de vrijdag niet komen. Ik moet naar een begrafenis."
FilipDW: "Ah. En is het erg ?"
Hilariteit en morbide gebarentaal alom.

Net toen ik besliste om het af te bollen zag ik dat er een derde commissie was (die stond niet op de website) over luchtkwaliteit en fijn stof. Wow, dat is wel een boeiend topic (en on topic voor mij sinds ik in 't Stad woon). Ook deze voorstelling (het was ne powerpoint van vito) begon iets te laat, maar was wel boeiend. Blijkbaar komt bijna 90 procent van het fijne stof in Antwerpen niet uit de Antwerpse agglomeratie, maar uit Londen, Vlaanderen, Europa en Wallonie (waait er dan wind van de Walen naar hier ?). Er waren nog boeiende grafiekjes, sattelietfotos en besluiten (op de ring is meer fijn stof dan in de binnenstad!).

Wat ik in de vragenronde dan niet verwachtte was een licht irritante anti-openvld sfeer nadat Annick De Ridder er een lap op had gegeven (imho een goeie lap behalve dat laatste puntje). Daar werd ze toch serieus bij naam op afgebroken door de... euh 'anderen' (mijn name-to-face table voor politiekers is niet echt up to date). Of hoe een niet-deelname aan de Vlaamse regering toch invloed kan hebben...

Soit, hopelijk leest niemand dit artikel als kritiek, ik heb de indruk dat heel wat mensen daar goed werk leveren!

En de echte inhoud van de debatten ? Daarvoor moet ge zelf maar langskomen ;-)

spam numbers and spammers

daily spam

Number of spam mails received on @cobbaut.be. From less than 1000/day in 2008 to +2000/day last month. Luckily Thunderbird puts 99.6 percent of those in the Junk folder.

2008
Oct : 25252
Nov : 28153
Dec : 31573

2009
Jan : 38451
Feb : 33050
Mar : 36850
Apr : 50240
May : 68329

having a .be domain
Now before you say Thunderbird cannot be that good, let me explain my old anti-spam system. With every registration on a website, I used a unique address in the @cobbaut.be domain. This unique name contains where(website), when(date) and reason for giving an email address (usually no_spam_please). All these addresses are easily recognized by Thunderbird and manually added to the Junk filter upon receiving the first spam.

data mining the spam
- Two months ago zattevrienden.be started spamming the 1998 advalvas registration.
- About 8000 monthly spams are sent to my public 2006 slashdot address
- 33072 spams were sent to an address I used once to play a stupid flashbased online game (I played it once!)
- 15163 spams sent to an address used to communicate with one single person only!
- 16751 spams sent to my old usenet registration
- ... let me know if you want me to run grep on my spam collection

gmail solution
Gmail has the excellent feature that lets people mark a mail as spam and takes this 'mark' into account when filtering any Inbox.

For example today vroom.be sent out spam: "Je ontvangt deze mail omdat je tijdens jouw registratie hebt aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden door geselecteerde partners van Vroom.be." Utter bullshit of course since I have never been to that website. Thanks to other people marking this as spam, the mail was sent directly to the spam folder!
(no i'm not archiving gmail spam)

2009-05-27

Linux Training updates

Linux Training got a lot of updates the past two weeks (thank you financial crisis for giving me time).

Added an introduction to mysql (chapter 31 in LinuxTraining.pdf). (Can someone with mysql knowledge please review this ?)

Finally updated init and booting, they are two chapters now. Booting is chapter 17, init is chapter 18. The practices for these chapters are not done yet, and lilo could use a bit more info.

Notes to self:
- chapter 13 (more about bash) is dreadful, high priority!
- idem ditto for 22.scheduling and 24.memory management

By the way, there is really no point in putting old copies of this book online (like on scribd). The latest complete version can always be downloaded at www.linux-training.be.

2009-05-26

Politics in Belgium

There used to be three parties in Belgium : Catholics (orange), Liberals (blue) and Socialists (red). And even though they all split in a French-speaking and a Dutch-speaking part fifty to sixty years ago, these big three ruled Belgium for more than one hundred years.

The Seventies and Eighties saw the rise of extremist parties like VU-Volksunie and Agalev. Both joined the federal government briefly, but dissolved right after that. The Nineties saw the rise of Vlaams Blok.

Look at the total percent of votes that went to the big three :
1985: 79%
1987: 79%
1991: 71%
1995: 72%
1999: 64%
2003: 73% (including the Dutch-speaking socialist kartel)
2007: 70% (including several kartels)
Some of these kartels are history today.

The Naughties already made clear that many new and/or extremist parties (LDD, Ecolo, Vlaams Belang, Groen) might rival the election results of the big three (who are six now).

Too many parties will get around ten percent of all Belgian votes (including the six from the big three). Forming a government will become very difficult.

The upcoming elections of June 7th are European and regional (not federal!), but they will have an impact on the federal government. Many people expect federal elections in October 2009.

So what's the choice for the upcoming elections ?

My European vote might go to Bart Staes, the only politician in Europe to have a clue about open standards, and who also votes accordingly.

On the Flemish front:
- LDD wants smoking back in restaurants ?! No!
- Groen wants to halt nuclear energy ! No!
- CD&V the good old catholics, with this miserable failure?! No!
- Vlaams Belang is excluded by all other parties (except LDD?), this gives them some sympathy. But they lack a real program, and get lots of votes from racists. No!
- N-VA has Peter Dedecker, but they are too Flemish extremist. No!

This leaves only OpenVLD (the good old liberals) and SP.a (the good old socialists). One could vote for blue integrity and experience ? Or one could follow Pieter and vote for red charm and beauty ;-)

2009-05-19

Where is /proc/bus/usb/devices ?

/proc/bus/usb/devices is still mentioned in the manpage of lsusb, but not existing on my current Ubuntu (2.6.24) and RHEL5 (2.6.18) system.

root@laika:~# ls -al /proc/bus/usb/
total 0
dr-xr-xr-x 2 root root 0 2009-05-19 14:24 .
dr-xr-xr-x 6 root root 0 2009-05-19 10:15 ..
root@laika:~#

The /proc/bus/usb/ structure is however present on Debian (2.6.17), including the devices file.

Where does the lsusb command go to get usb device information ? Is it not reading /proc/bus/usb ? Is this a kernel change in 2.6.18 ?

2009-05-02

overal toffe mensen

Overal zijn er toffe mensen!

Gisteren, 'k had nog maar net veel werk gekregen van Sabine (een toffe madam) en een beetje werk van Francoise (ook een toffe madam), of den Dirk (nen toffe pee) was daar al met nog meer werk. Dat werk heeft de Serge (ook nen toffe pee) gekregen.

Nee het is niet ironisch.

Gisteren is Sandra (ook een toffe madam) in 't Stad geland. Vandaag heeft ze superlekker gekookt! Nog gebeld met de Christian (ook nen toffe pee) en toffe mailkes gekregen van Annik (ook een toffe madam) en een sms-ke van Inge (ook een toffe madam). Op dan naar Leuven voor Carolien (ook een toffe madam) en Dries (ook nen toffe pee) en Bruno (ook nen toffe pee) hunnen blogmeet2009. Voor deze #bml2009 (What's in a tag?) eerst Annelies (ook een toffe madam) opgepikt.

'k heb de Goya (ook nen toffe pee) leren kennen, en Annelies heeft een foto genomen van een klein cobbautje tussen de grote boskabout (ook nen toffe pee) en Amedee (ook nen toffe pee). 't is uitkijken naar de vele foto's. Er is een foto van Goya en mij, waar de context belangrijk is om geen verkeerde conclusies te trekken!! Ah, en Kato (ook een toffe madam) had haar souvenir (ook nen toffe pee) bij. Maarten (ook nen toffe pee) had een goei idee, ik hoop dat hij het uitwerkt. Doen he Maarten!

Koen (ook nen toffe pee) ga ik beloven nooit nog zijn naam te vergeten. De gesprekjes met Ewoud, Lander, Tim, Filip en de Fre waren te kort, maar kben zeker dat het toffe mensen zijn! En Joke zal ook wel een toffe madam zijn, al ben ik potvolkoffie nu al vergeten waarover we het hadden. Dzju toch! Dat zal den ouderdom zijn... of den alkohol ;-)

2009-04-26

one free HP 9000 PA-Risc workstation

For free in Antwerp, a complete HP PA-RISC system.

workstation HP Visualize C160
terminal HP 700/RX
20 inch monitor HP A4331D
19 inch monitor HP A1097C
both original HP keyboards and mouses
SCSI disk station with disks and cdrom

This is the first 64-bit workstation sold by HP (PA-8000 cpu), 1996!(click pics for larger view)
If not too far from Antwerp, I will even deliver it (email paul.cobbaut@gmail.com).

All or nothing deal!!

2009-04-21

censuur

Jarenlang is er kritiek op China omdat ze een firewall hebben zodat Chinezen enkel websites kunnen bekijken die "goedgekeurd" zijn door de Chinese dictatuur.

Vandaag blijkt dat Belgische providers (Belgacom, Telenet en Edpnet) ook een firewall hebben. Ze blokkeren een kinderporno site (artikel standaard.be). Niemand kan er iets op tegen hebben, maar het zet wel een heel angstig precedent.

Engeland is al een stapje verder, daar is sinds gisteren thepiratebay.org geblokkeerd. Nog voordat het proces tegen enkele medewerkers van the piratebay afgelopen is. De website zelf is trouwens (nog) niet veroordeeld.

En voor de goede verstandhouding, het gaat wel degelijk over de website, niet over die echte pirate bay nabij Somalie. Die echte piraten worden met bosjes vrijgelaten.

edit: Luc geeft wat technische uitleg. Litrik stelt boeiende vragen.

2009-04-14

1234567890 seconds

Why didn't Wouter post this two days sooner ;-)

Saturday at 11h03, I was 1234567890 seconds old.

paul@laika:~$ date -d '1970-02-26 + 10 hours + 30 minutes + 1234567890 seconds'
Sat Apr 11 11:01:30 CEST 2009

2009-03-30

picture Brussels

Good picture of Brussels! (the original picture is here)

2009-03-25

Barcamp Antwerpen follow-up

De video van het ei van Stijn wens is online! (bijna alle fotos, videos en slides trouwens).

De sessie van Pascale over internet privacy was trouwens ook zeer de moeite. Hij legde ons een aantal stellingen voor en vroeg om in twee groepen te staan ('mag' of 'mag niet').

Bedankt Anne om barcamp Antwerpen te organiseren!

2009-03-21

barcamp Antwerpen #bca

Barcamp Antwerpen was goed, heel goed! De afwezigen hadden ongelijk.(*)

Béate Vervaecke haar presentatie over Google Adwords was boeiend, zij weet goed waarover zij spreekt.

Nadien sprak Thomas Vande Casteele over Google Analytics. Voor de tweede keer werd mijn verwachting overtroffen.

Pieter Ardinois gaf een boeiend overzicht van QR codes, met interessante praktijkvoorbeelden en business cases. Alle naamkaartjes waren voorzien van een qr code die naar je twitter account verwees.

Tijs Vrolix sprak over enkele van zijn iPhone apps (en had zijn presentatie in 10 minuten gemaakt). 't was leuk!

Steffest sprak over de Arduino (ik moest aan de bug denken) en over zijn tweetshirt project. Zijn demo's met de 81 ledjes en de wii waren zeker de moeite.

De max was wel Stijn Wens met zijn ei! Heel goeie design van zijn slides. Hij vertelde me vooraf dat hij nog nooit een presentatie had gegeven, maar dat was er zeker niet aan te zien. Schitterend gewoon (hopelijk komt de video online). Zet wel je geluid af als je naar zijn website gaat :(

Verder heeft Johan Ronsse van Netlash nog enkele goeie tips gegeven om in de 'zone' te geraken. Hilke Ross sprak over hoe een muzikant een geek wordt. Al deel ik hier de bedenking van Philip dat bloggen en twitteren(**) absoluut niet volstaan om als 'geek' bestempeld te worden. Nancy Verbrugge bewees dat ze een pak sympathieker is dan haar bedrijf. Ze had enkele goeie tips bij over het maken van presentaties. Aster Saerens begeleidde een aangename en ontspannende 'beweeg' sessie, zeker de moeite!

De details van de meeste sessie ontbreken, je had maar aanwezig moeten zijn.

Bij deze nog een dikke dank voor de sponsors: nucleus, devia, chocolateque, 10to1, the parking lot en Nespresso(geluid afzetten).


(*) Er waren zo'n 150 mensen ingeschreven voor deze editie, en er kwamen er maar 70 opdagen. Heel wat volk schreef zich pas op het allerlaatste moment uit (met als gevolg dat er veel eten moest weggegooid worden). Shame on you!

(**) Ik twitter nog steeds niet! Hou je van een zekere zen-stilte, wordt dan mijn 26ste follower ;-)

Leonardo Baa-Vinci

This youtube movie is really cool!! It's about sheep herding and playing pong.
(sorry it is also advertising for Samsung)
(via Rob)

2009-03-18

Belgian Beer in Tenerife

One of the last days, when walking back from a market to the hotel (google maps doesn't let me walk by the coastline...) we saw this bar. It was the first time we saw Kasteelbier in Tenerife (Leffe is more common).

When ordering Kasteel...they had none, so we were stuck with Leffe ;-)

A bald Italian guy said they would deliver Kasteel tomorrow... but they said the same thing yesterday. He called it "Isla de mañana" (The island of tomorrow).

Anyway, good bar, good drink, good talk, nice atmosphere (google maps location)!

2009-03-17

Clevo D900K laptop three blinking lights

My laptop (a Clevo D900K) had a curious problem. It would show three blinking lights (num lock, caps lock, scroll lock) when powered on, but only for about ten seconds. Then the three lights stayed on, for another ten seconds, and then the laptop powered itself off.

The week before my vacation, I was unable to use the laptop. It would post and boot, upto the startup of gdm ... and then it powered off. This was annoying!

The shop (excellent service btw) didn't find a solution. Googling the problem was not easy.

The problem is now solved.

Tightening the screws of the video card solved the problem. Hope this helps other people with the same issue...

2009-03-15

Las Cañadas, Tenerife

Een fotootje uit Tenerife, in de buurt van de vulkaan de Teide, zicht op een krater van wel heel lang geleden.

2009-03-03

macro in vim question...

I can create a simple macro in vi(m) to add the letter b at the end of every line:

q b $ a b Esc j q

q start recording macro
b name the macro
$ jump to end of current line
a append
b the letter b
Esc back to command mode
j one line down
q end recording

When I have a text file, and I execute 20@b, then the letter b is added to 20 lines.

When there are less than 20 lines, then I would expect this macro to add multiple b's to the end of the last line. But it does not. When you type the commands in the macro yourself, then it does add multiple b's.

How can you explain this behaviour ?
Is there an easier way to add a b to every line (in vim) ?

2009-02-12

driemaal positief!

Parkeerbedrijf Antwerpen : positief!

Gisteren stak er een boete(*) onder de ruitenwisser. Ik stond nochtans legaal geparkeerd op de Frankrijklei. Mijn bewonerskaart laat me toe om daar te parkeren... tot 31 januari 2009! Tedomme 23 euro weggegooid... of toch niet ?
Vandaag naar het parkeerbedrijf gefietst, onmiddellijk een nieuwe bewonerskaart gekregen en tegelijk is de boete(*) gepardonneerd.

(*) technisch gezien is dat geen boete maar een retributiebon


Lunchbox, theaterplein Antwerpen: positief!

Daarjuist gaan eten in de Lunchbox "Healthy food cafe". We moesten nogal lang wachten op ons eten (het zat er stampvol) en kregen daarvoor een gratis drankje. En uiteraard was het eten daar echt wel goed.


Fedict gratis eid lezer : positief!

Danku Litrik voor de tip. Het volstaat om een mailtje te sturen naar de servicedesk van fedict om een gratis eid lezer te ontvangen. Hij is nog niet toegekomen, maar 'k heb wel een mailke gekregen van fedict dat de kaartlezer onderweg is.

2009-02-10

allergie

'k schreef zonet het volgende in een e-mail:

"Ik heb dan ook zo goed als nooit last van de maag, vooral sinds ik weet dat ik moet
opletten voor champagne/witte wijn/appels/noten/avocado! Maar het heeft wel jaren geduurd
eer ik die ingredienten gevonden had. Het feit dat ik in staat ben om toch te genieten van
een glas witte wijn maakt de zoektocht naar de boosdoeners alleen maar lastiger.

Veel succes gewenst dus, met je queeste naar je allergie."

Wat een luxe nu zeg! De jarenlange zoektocht naar maag/slokdarm problemen is al een tijdje voorbij. Tweemaal hebben ze mij met de ziekenwagen afgevoerd omdat ik bleek werd van de slokdarmpijn, maar de miserie is voorbij.

De zoektocht...

Het begon ergens in 1993 ofzo, na een barbeque. Ik was 23 jaar, had genoten van het eten en drinken, maar het bekwam me niet. Het werd zo pijnlijk in de slokdarm dat ik echt bleek werd. Mensen die dat zagen, hebben toen de ziekenwagen gebeld (omdat ik naar mijn hart greep dachten ze...). De conclusie van de dokters (na 37 onderzoeken) was dat ik beter geen barbeque meer zou eten.

Pas jaren later werd me duidelijk dat die bbq er niets mee te maken heeft, maar wel de Champagne die we kregen. Ik heb Champagne nooit lekker gevonden (wel in de mond, maar niet om door te slikken). Veel kans omdat de allergie voor Champagne er al langer was.

Appels

Hetzelfde met appels. Als kind wou ik dat al niet eten...het bekwam mij gewoon nooit. Maar wel appelmoes (met brokken), of appels uit de microgolf.

Avocado/Guacamole

Hier is het effect direct merkbaar. Zelfs voor mijn 23 jaar liet ik de guacamole portie dikwijls onaangeroerd in een Mexikaans restaurant.

Witte Wijn

Witte wijn is lekker, en ik kan er van drinken...maar niet te veel. En zeker niet na het eten van een beetje appel of guacamole.

Bizar dat kleine porties soms wel goed smaken, tot op het moment dat het teveel wordt.

Noten

Gelukkig niet alle noten! Wel zeker zijn cashew en okkernoten. Misschien ook wel kastanjes. Ik blijf er af als ik kan, maar eet nog wel graag (en soms veel) pindanootjes.

Oorzaken

Iemand zei me ooit dat (enkele van) deze allergie-en gerelateerd zijn aan berk/pollen allergie. Ik was inderdaad al serieus aan het snotteren vanaf mijn negen/tien jaar in de lente. Grassen/hooi zijn een verschrikking, en ik vecht met de huismijt (vandaar geen tapijt/gordijnen in mijn huis).

Soit, misschien helpt dit berichtje iemand om zijn allergie-boosdoeners sneller te vinden.

2009-02-09

1234567890

paul@laika:~$ perl -e 'print scalar localtime(1234567890),"\n";'
Sat Feb 14 00:31:30 2009

2009-02-05

$0.002 or 0.002c ?

Years ago, i saw a shop in Leuven advertising photocopies for 0,20 eurocent. What they meant was 20 eurocent or 0,20 euro. That is a factor *one hundred* difference!

The same happened here, 0.002 dollar or 0.002 dollarcent.
Enjoy this conversation between a customer and verizon:
http://failblog.org/2009/02/04/verizon-math-fail/

2009-02-03

Fosdem 2009

My fosdem schedule:

Saturday:
10h00-11h30 Janson:Welcome+Free, Open Future (if $early_wake_up=true)
11h30-12h30 Janson:Debian
14h00-15h30 LPI session 1 (volunteer)
16h15-16h45 Ferrer:Lightning Opsview network monitoring
17h00-17h30 AW1.121:Debian on inexpensive NAS
18h15-18h45 Ferrer:Lightning intro to BUG
19h-ish attack of the 60 nerds to a local restaurant

Sunday
10h30-12h00 LPI session 3 (volunteer)
12h00-13h00 Janson:Upstart
13h00-14h00 H.2213:Securing CentOS with SELinux
14h00-15h00 AW1.121:Debian road to Lenny
15h00-16h00 Janson:Ext4

22h-ish Next years fosdem grid not online yet what ?!

2009-02-01

midwinter blogbecue (mwbbq)

Dank je Antoon voor de midwinter blogbecue. Dank je Inge, Gerd, Anne, Zofie, Imke, Koen, Bart, Gudrun, BBBart, Amedee, Anette, Elise, Kathleen, Beate, Pelle, Clo, Gil, Dries, Carolien, Manuel, Robin, Goedele, Filip, Boskabout en Steven voor de aangename (en meestal veel te korte) gesprekken.

De sfeer was goed, het eten was goed, en zoals verwacht was er veel te veel vlees, en teveel dessert. De stand-up comedy begon een beetje flauw, maar er werd af en toe wel goed ingespeeld op het bloggende/facebookende publiek. (Weten ze niet wat twitter is ?)

Ah, en dank je Steven (ja er waren drie Stevens) voor de sangria ;-)

De meeste 'bloggers' denken nog na over "vier mensen en slechts een touw"... BBBart waar is die link ?


2009-01-31

dessert blogbecue

Een van de dessertjes morgen op de blogbecue. Volgens Annik heet dit een "Javanais à la Polonaise van de Noordpaul".

2009-01-30

Freedom

Yes we do!
And I 'm not talking about IT or gadget-of-the-week people! I'm talking about everyone who stands for Free/Libre software. We carry the very important message of Freedom. Freedom of choice in software, Freedom of source code, Freedom of information, and more. We might even be at a worldwide revolution of Freedom in all aspects of human life, Freedom for all people on this planet.

You keep going girl, because the message you carry is the message of Freedom!

2009-01-29

Plant a tree for me [add $2]

Check out the Dell website that let's you customize a laptop. One of the optional features of the laptop is called "Plant a tree for me [add $2]". Dell can improve this feature letting you choose how many trees you want planted!

2009-01-27

Samba 4 now works with GPO's

One of my students this week asked about using a Samba 4 Active Directory domain with GPO's to manage the Windows XP clients. Samba 4 alpha 6 impressed me! The download comes with a small howto.txt to setup your kerberos realm and to integrate the SRV records in DNS (a chrooted bind 9.3.4). Adding users is explained, joining Windows computers works flawlessly.

Last time, Samba 4 was unable to operate Group Policies, now I tested a few, and they work! The screenshot below is no proof, but I get a kick out of it ;-)

In this screenshot, you see a fully patched Windows 2003 server in a Samba 4 domain, in its own OU, together with the user 'brel', having applied the GPO setting "remove Search from Start Menu".

The future is free!

2009-01-22

linux usb adsl driver ?

Dear Linux community,

a friend of mine has a USB ADSL modem (Asus AAM6000UG). I'm trying to get this to work so he can access the internet (with Ubuntu 8.10 installed from CD).

The eciadsl-config-text asks me this:
Select your PPP mode (use the DEFAULT one if you don't know what this means):

1) VCM_RFC2364
2) LLC_RFC2364
3) LLC_SNAP_RFC1483_BRIDGED_ETH_NO_FCS
4) VCM_RFC_1483_BRIDGED_ETH
5) LLC_RFC1483_ROUTED_IP
6) VCM_RFC1483_ROUTED_IP
Does anyone know the correct answer here for "Belgacom Time" with this modem ?

Here's the output i get when running "sudo eciadsl-start"
[EciAdsl 1/5] Setting up USB support...

Preliminary USB device filesystem is OK

[EciAdsl 2/5] Uploading firmware...

can't set interface 0 to use alt setting 1
: Invalid argument
ERROR eciadsl-firmware: failed
eciadsl-firmware: success
firmware loaded successfully

[EciAdsl 3/5] Synchronization...

ERROR can't set interface 0 to use alt setting 4
ERROR eciadsl-synch: failed
ERROR: failed to get synchronization
The complete script is here. Any suggestions ? (I already spent two evenings on this...)

2009-01-20

2009

Today was a good day! Good contact with friends and neighbours, good health, nice girlfriend coming here tonight ;-)

Health
December 24th 2008 I was struck with vertigo caused by Neuritis Vestibularis (pdf in Dutch). I felt really really dizzy for about six hours, then the pills started working. I needed the pills every day for about a week. The dizziness is almost gone...but my balance still sucks.

Oh, and those Agyrax pills make you sleep all day AND all night! Scary...

Girlfriend
December 30th I was seduced by a very nice and good looking girl.

Blender
I bought a blender yesterday!!!! The SEB performa. Good choice!

Goal
It seems like I found a real goal. Make a good book... it still needs a lot of work, but it should be "good enough" by the end of 2009.