2011-11-24

Mobile Vikings

Today is my 42nd day as a Mobile Viking. Call, sms and internet work perfectly and it is at least 50 percent cheaper than Belgacom Proximus! (No this is not an ad, I'm just happy for making a good decision.)

2011-11-17

Vrije software

Dinsdagavond gaf ik op cvo tsm een inleiding van een uurtje over vrije software. Het event is gefilmd en zal binnenkort online komen. De slides kan u hier(pdf) al bekijken.

Achteraf lag ik er wakker van omdat:
- mijn verhaal er absoluut niet uit kwam zoals ik wou
- ik vergeten te melden ben bij de vier vrijheden dat je eigen interne aanpassingen *niet* moet vrijgeven onder de gpl.
- hoewel mensen op de achterste rijen mij perfect konden verstaan, had ik voor een aantal personen toch beter de micro gebruikt (er was 81 man)

De balans is gelukkig nog positief omdat:
- meer dan 40 van de 49 evaluaties toch wel extreem goed waren (allemaal 8/9 of 9/9 voor de vragen over de spreker)
- er maar twee evaluaties waren die mij niet willen terugzien als spreker
- ach ik heb weer iets bijgeleerd over spreken voor groepen
- er is een basis gelegd voor een goeie talk over vrije software

2011-11-08

iSCSI mini howto

Some things in life, like iSCSI, are simple!
iSCSI is a protocol that allows you to have SCSI over IP.

The iSCSI Target

The host containing the physical hardware is called the iSCSI target and is easy to setup on Linux using iscsitarget.
aptitude install iscsitarget
aptitude install iscsitarget-dkms (Debian 6)

After enabling it in /etc/default/iscsitarget you can use files, hd devices, partitions, lvm volumes or software raid mdadm devices as 'physical hardware disks'
root@debby6:/etc/iet# cat ietd.conf
Target iqn.2010-02.be.linux-training:storage.lun1
IncomingUser isuser hunter2
OutgoingUser
Lun 0 Path=/iscsi/lun1.img,Type=fileio
Alias LUN1

Where /iscsi/lun1.img is a zeroed file created with
dd if=/dev/zero of=/iscsi/lun1.img count= bs=

Add the device to the allowed list:
root@debby6:/etc/iet# cat initiators.allow
iqn.2010-02.be.linux-training:storage.lun1

and start the server. You should see this:
root@debby6:/etc/iet# cat /proc/net/iet/session
tid:1 name:iqn.2010-02.be.linux-training:storage.lun1
The iSCSI Initiator

The host that connects to this target server is called the Initiator. Most Linux distros have this available as open-iscsi.
aptitude install open-iscsi

A discovery will show available devices on the target:
root@ubu1104:/etc/iscsi# iscsiadm -m discovery -t st -p debby6
192.168.1.31:3260,1 iqn.2010-02.be.linux-training:storage.lun2

Configuration with chap user and password takes a couple of commands:
root@ubu1104:/etc/iscsi# iscsiadm -m node --targetname "iqn.2010-02.be.linux-training:storage.lun1" --portal "debby6:3260" --op=update --name node.session.auth.authmethod --value=CHAP
root@ubu1104:/etc/iscsi# iscsiadm -m node --targetname "iqn.2010-02.be.linux-training:storage.lun1" --portal "debby6:3260" --op=update --name node.session.auth.username --value=isuser
root@ubu1104:/etc/iscsi# iscsiadm -m node --targetname "iqn.2010-02.be.linux-training:storage.lun1" --portal "debby6:3260" --op=update --name node.session.auth.password --value=hunter2

That's it! Now (re)start the open-iscsi service and use fdisk to see your iSCSI device.